EN

Održavanje SAP licenci

Predmet nabave: Održavanje SAP licenci
 
 Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19.08.2022.
   
Datum slanja na objavu: 18.08.2022.
 
Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0033114
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-5/2022/R2
 
Procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 08.09.2022. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje