EN

Održavanje sklopovske i sistemske programske opreme za SAP i DMS sustave

PREDMET NABAVE:
Održavanje sklopovske i sistemske programske opreme za SAP i DMS sustave
 
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22.03.2021. godine.
 
Datum slanja na objavu:                            19.03.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:                         2021/S 0F2-0011205
 
 
Evidencijski broj nabave:                           E-MV-12/2021
 
 
Procijenjena predmeta nabave:           370.000,00 kn bez PDV-a
 
 
Rok za dostavu ponuda:                           09.04.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti:                 ovdje