EN

Oprema - PC računalna i ispisni uređaji

PREDMET:  Oprema – PC računalna i ispisni uređaji
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 07.srpnja 2022. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Oprema – PC računalna i ispisni uređaji“
 
Datum slanja na objavu:    06.07.2022.
 
Broj objave u EOJN RH:  2022/S 0F2-0026702

Datum objave:  07.07.2022.
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-17/2022/R1

Procijenjena vrijednost nabave: 800.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 17.08.2022. do 13:00 sati.

 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6471430