EN

Pilot projekt - web prijave za javne pozive projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

PREDMET NABAVE:

 Pilot projekt – web prijave za javne pozive projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje postupak nabave programskog rješenja „Pilot projekt – web prijave za javne pozive projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ na svojim internetskim stranicama.

 Datum objave:20. veljače 2020.

 Evidencijski broj nabave: E-JN-56/2020/R1

 Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 26. veljače 2019. do 13:00 sati

 Dokumentacija koja se objavljuje:

  • Poziv za dostavu ponuda ( uključuje obrazac 2, 3, 4)
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 5 – Troškovnik
 
Poziv za dostavu ponuda - Pilot projekt web prijave 2020
 
Poziv za dostavu ponuda (objava) - Pilot projekt web prijave 2020
 
Obrazac 1. Ponudbeni list - Pilot projekt web prijave 2020
 
Obrazac 5. Troškovnik - Pilot projekt web prijave 2020