EN

Poštanske usluge


PREDMET:
„Poštanske usluge“
 
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 16. prosinca 2022. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Poštanske usluge“
 
Datum slanja na objavu:    15.12.2022.
 
Broj objave u EOJN RH:                                 
Datum objave:16.12.2022.       2022/S 0F2-0049884
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-24/2022/R3
Procijenjena vrijednost nabave: 1.560.000,00 kn bez PDV-a
Rok za dostavu ponuda: 05.01.2023. do 13:00 sati.
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7037176