EN

Poštanske usluge

PREDMET NABAVE: Poštanske usluge
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 13.12.2023.
 
 
 
Datum slanja na objavu:                            12.12.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                            2023/S F21-0052285
 
Evidencijski broj nabave:                           E-VV-1/2023
 
Procijenjena vrijednost:                             225.600,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                           12.01.2023. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8376771