EN

Promotivni materijali i proizvodi

PREDMET:
„Promotivni materijali i proizvodi“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 25. listopada 2023. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Promotivni materijali i proizvodi
 
Datum slanja na objavu:    24.10.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2023/S 0F2-0044852
Datum objave:25.10.2023.
 
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-5/2023
Procijenjena vrijednost nabave: 73.270,00  eura bez PDV-a
 
Grupa 1: 60.000,00 eura bez PDV-a
Grupa 2: 13.270,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 14.11.2023. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8197089