EN

Proračun

Financijski plan FZOEU za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (Excel)

Financijski plan FZOEU za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (Word)

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2023. (Excel)

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2023. (Word)

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2023. (Excel)

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2023. (Word)

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana FZOEU za 2022. (Word)

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana FZOEU za 2022. (Excel)

Financijski izvještaj Fonda za 2023. (Excel)

Bilješke uz financijsko izvješće od 01.01. - 31.12.2023. (Word)

Financijski izvještaj Fonda za 2022. (Excel)

Bilješke uz financijsko izvješće od 01.01. - 31.12.2022. (Word)

Financijski izvještaj Fonda  za 2022. godinu.

Financijski plan Fonda za 2023. i projekciju za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan Fonda za 2023. i projekciju za 2024. i 2025. godinu - obrazloženje

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2022

Izvješće o izvršenju Financijskog plana FZOEU za I.-VI.2022.

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2022.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2021. godinu

Financijski plan FZOEU za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024.

Financijski izvještaj Fonda za 2021. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2021..

Izmjene i dopune Finacijskog plana FZOEU za 2021.

Financijski plan Fonda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Financijski izvještaj Fonda za 2020. godinu

Financijski izvještaj Fonda za 2019. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2018. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2017. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2016. godinu.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2015. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2015. godinu.

Program rada Fonda za 2015.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2014. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2014. godinu.

Program rada Fonda za 2014. godinu.