EN

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje postupak nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje“ na svojim internetskim stranicama.

 Datum objave: 12. veljače 2020.

 Evidencijski broj nabave: E-JN-5/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 19. veljače 2019. do 13:00 sati

 Dokumentacija koja se objavljuje:

  • Poziv za dostavu ponuda
  • Prilog 1 - Specifikacija predmeta nabave
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 2 – Troškovnik
  • Obrazac 3 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
 
2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020
 
1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020.
 
Poziv za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020
 
Obrazac 1. - Ponudbeni list - Sanitarana oprema 2020
 
Obrazac 2.- Troškovnik - Sanitarna oprema 2020
 
Obrazac 3. - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
 
Prilog 1. - Specifikacija predmeta nabave - Sanitarana oprema 2020