EN

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/1385/15 I 69/22) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“ 140/09), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja propisa iz djelokruga svog rada.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih propisa i akata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog propisa ili akta.

Savjetovanje je dvosmjerni proces tijekom kojeg Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost traži i prima povratne informacije od zainteresirane javnosti u postupku donošenja propisa ili akata.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, i to građanima, organizacijama civilnog društva, predstavnicima akademske zajednice, nevladinim, neprofitnim organizacijama i dr., savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi propis ili akt u ime skupina i interesa koje zastupaju.