EN

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

PREDMET NABAVE:   Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 24.2.2022. godine.
 
Datum slanja na objavu:                       23.2.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:                     2022/S 0F2-0007654
 
 
Evidencijski broj nabave:                       E-MV-16/2022
 
 
Procijenjena predmeta nabave:          450.000,00 kn bez PDV-a
 
 
Rok za dostavu ponuda:                       16.3.2022. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje