EN

Toneri i tinte

Toneri i tinte
 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dana 10.07.2023. postupak jednostavne nabave „Toneri i tinte u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) i na svojim internetskim stranicama.
 
Datum slanja na objavu:                           10.07.2023.
Datum objave:                                             11.07.2023.
Broj objave:                                                  2023/ 0BP-02678
 
Evidencijski broj nabave:                           E-JN-4/2023
 
Procijenjena vrijednost nabave:               26.300,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                            19.07.2023. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti:  ovdje
 
 
Dokumentacija koja se objavljuje:
 
  • Poziv za dostavu ponuda (PDF i Word)
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 6 – Troškovnik