EN

Usluga distribucije namjenskih vreća i vezica

PREDMET:  „Usluga distribucije namjenskih vreća i vezica“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu EU (SL EU) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Usluga distribucije namjenskih vreća i vezica“
 
Datum slanja na objavu:                                                   22.12.2023.
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2023/S 0F2-0054162
Datum objave:                                                                     27.12.2023.
 
Broj objave u SL EU:                                                         2023/S 249-790781
Datum objave:                                                                     27.12.2023.
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-VV-9/2023/R2
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                       228.500,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                23.1.2024. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti OVDJE
 
Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije (SL EU) možete vidjeti  OVDJE