EN

Usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje)

PREDMET NABAVE: Usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje)
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 01. srpnja 2022. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS rješenje
 
Datum slanja na objavu:    29.06.2022.
 
Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0025580.

Datum objave: 04.07.2022.
 
 
Evidencijski broj nabave:   E-VV-7/2022/R1

Procijenjena vrijednost nabave: 2.000.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 09.08.2022. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6447968