EN

Vozilo za Posredničko tijelo - Samostalna služba

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19. lipnja 2020.

Datum slanja na objavu: 18. lipnja 2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0022910.

 Evidencijski broj nabave: E-MV-12/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 10.07.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje