EN

Vozilo za PT2

Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 03. kolovoza 2021. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Vozilo za PT2“.
 
 
Datum slanja na objavu: 03.08.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0029189
 
Datum objave: 04.08.2021.
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-17/2021/R1

Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 25.08.2021. do 13:00 sati
 

Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5358904