HR

CGO Babina Gora

Regionalni  centar za gospodarenje otpadom „Babina gora“ ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine), te će biti dimenzioniran za obradu do 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

CGO je planiran na području grada Karlovca, a uključuje projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina gora i izgradnju 4 pretovarne stanice (Karlovac, Ogulin, Slunj i Otočac).

Projekt je 2019. odobren za EU financiranje te je za projekt odobrena stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u iznosu od 270,5 milijuna kuna (cca. 72,34%),  17,66% osigurava FZOEU, a preostala sredstva osigurava Korisnik odnosno KODOS d.o.o. (10%).

Izgradnjom i uspostavom sustava centar za gospodarenje otpadom „Babina gora“ ostvarit će se veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo i, s relevantnim zakonodavstvom usklađeno, gospodarenje otpadom koje će, uz provedbu ostalih mjera PGO RH kao što su: odvojeno prikupljanje otpada, sanacija i zatvaranje neusklađenih odlagališta, osigurati iskorištavanje preostalog miješanog otpada i naposljetku zbrinjavanje preostalog otpada na odgovarajući način.

Više informacija može se pronaći na stranici https://www.cgoka.hr/