HR

CGO Bikarac

Centar za gospodarenje otpadom Bikarac nalazi se na području Grada Šibenika, oko 7 km od središta grada. Na ovoj lokaciji odlaže se otpad s područja Grada Šibenika i šireg gradskog područja od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Šibensko-kninska županija odabrala je županijski koncept uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

U sklopu projekta izgrađene su pretovarne stanice Biskupija i Pirovac, nabavljena su vozila i oprema za CGO Bikarac, a u tijeku je izgradnja MBO postrojenja i pratećih objekata, čije se otvaranje očekuje 2022. godine. Primarni cilj postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada je proizvodnja biostabiliziranog materijala pogodnog za konačno odlaganje. U dijelu biološke obrade planirano je kompostiranje u hrpama s preokretanjem.

Samim postrojenjem i cijelim sustavom, po njegovoj izgradnji i uspostavi će upravljati županijska komunalna tvrtka Bikarac d.o.o. Za MBO postrojenje odabrana je lokacija na jugozapadnom dijelu CGO Bikarac ukupne površine od oko 40.000 m2. Kapacitet MKO linije je 40.000 tona godišnje.

Korisnici županijskog koncepta gospodarenja otpadom biti će 5 gradova (Šibenik, Knin, Vodice, Drniš, Skradin) i 15 općina (Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić) ŠKŽ sa ukupno 109.320 stanovnika.

Projekt je bio prijavljen i odobren u Operativnom programu zaštite okoliša (OPZO) programsko razdoblje 2007.-2013. te je faziran. Tijekom prve faze financirane kroz OPZO priznato je i isplaćeno 16,88 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nastavak projekta provodi se kroz Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) programsko razdoblje 2014.-2020., gdje je dodijeljeno 111,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava (71%), dok 19% osigurava FZOEU, a 10% korisnik projekta Bikarac d.o.o.

Više informacija može se pronaći na stranici www.bikarac.hr