HR

CGO Lećevica

Županijski centar za gospodarenje otpadom Splitsko - dalmatinske županije „Lećevica“ je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 110.000 t/g, te obuhvaća  55 gradova i općina, odnosno oko 455 000 stanovnika.

Centar je planiran otprilike 1 km sjeverozapadno od naselja Kladnjice u općini Lećevica, sjeverno od trase autoceste Zagreb-Split, a u neposrednoj blizini lokalne ceste Lećevica – Unešić te obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Splitu, Sinju, Zagvozdu, Hvaru, Visu i Braču  i obzirom na razvedenost područja i brojne otoke koje Županija obuhvaća.

Projekt je krajem 2018.g. i početkom 2019. g. odobren za EU financiranje te je za projekt odobrena stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u iznosu od 322,5 milijuna kuna (cca. 71,01%),  FZOEU osigurava 18,985%, a preostala sredstva osigurava Korisnik odnosno Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. (10%).
 
Izgradnjom i uspostavom sustava centar za gospodarenje otpadom „Lećevica“ uspostaviti će se  integralni sustava gospodarenja otpadom na području Splitsko - dalmatinske županije, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći na stranici https://rcco.hr/