HR

CGO Lučino razdolje

Županijski centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije „Lučino razdolje“ je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 40.000 t/godinu, u sklopu kojeg se nalazi i Postrojenje za obradu građevnog otpada (GO)  kapaciteta 7520 t/g, obuhvaća  pet (5) gradova i sedamnaest (17) općina, odnosno oko 122 000 stanovnika.

Centar je planiran  na području Općine Dubrovačko primorje otprilike 1 km zapadno od naselja Trnovica, a projekt obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Dubrovniku, Metkoviću, Janjini, na Mljetu, Lastovu i Korčuli, obzirom na razvedenost područja i brojne otoke koje Županija obuhvaća.

Projekt je početkom 2020. g. odobren za EU financiranje te je za projekt odobrena stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u iznosu od 286,8 milijuna kuna (cca. 70,18 %),  FZOEU osigurava 19,822 %, a preostala sredstva osigurava Korisnik odnosno Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. (10%).

Izgradnjom i uspostavom sustava centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje uspostaviti će se  integralni sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći na stranici https://ago-dnz.hr