HR

CGO Marišćina

Marišćina je prvi izgrađeni centar za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.

Centar je izgrađen u skladu s nacionalnom regulativom i svim važećim europskim direktivama. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna, a sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja upravlja Centrom.  Ekoplus ga je kao krajnji korisnik preuzeo u veljači 2017. godine.

ŽCGO Marišćina središnji je dio integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Centar je izgrađen na području Općine Viškovo te je otprilike 14 km udaljen od grada Rijeke. Projektom je bila obuhvaćena i izgradnja pretovarnih stanica u Delnicama, Novom Vinodolskom, Krku, Rabu, Cresu  i Malom Lošinju.

Centar Marišćina pokriva potrebe 300.000 stanovnika Primorsko-goranske županije. Normalni proizvodni kapacitet  projektiran je na 350 t/dan pa do maksimalnog proizvodnog kapaciteta od 400 t/dan.  U sklopu Centra nalazi se MBO postrojenje, bioreaktorsko odlagalište, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te infrastruktura koja između ostalog uključuje administrativnu zgradu, dvije mosne vage, unutarnje prometnice, itd. Njegovim  otvaranjem stvoreni su preduvjeti za sanaciju i zatvaranje svih odlagališta na području županije. 

Više informacija možete pronaći  na stranici https://www.ekoplus.hr/
 


PRETOVARNE STANICE
 
Sukladno Dvostranom sporazumu vezano uz sufinanciranje projekta CGO Marišćina koji su potpisali RH i Europska komisija, 2013. godine sklopljen je Sporazum o provedbi projekta pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, između Fonda, Primorsko-goranske županije i gradova Delnice, Cres, Krk, Novi Vinodolski, Rab i Mali Lošinj kojim je utvrđeno da je u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, do početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“ potrebno izgraditi pretovarne stanice na području Primorsko-goranske županije te usporedo s izgradnjom Centra graditi i druge potrebne objekte za gospodarenje otpadom.

U Primorsko-goranskoj županiji izgrađeno je 6 pretovarnih stanica (PS Pržići - Cres, PS Duplja - Novi Vinodolski, PS Sorinj - Rab, PS Treskavac - Krk, PS Kalvarija - Mali Lošinj i PS Sović Laz - Delnice).