HR

CGO Orlovnjak

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 60 000 t/g, obuhvaća  Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju (12 gradova i 61 općina) s oko 485 000 stanovnika. 

Planiran je na području općine Antunovac, a projekt obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Starim Jankovcima, Đakovu, Belišću, Našicama, Županji, Belom Manastiru.
Projekt je u fazi izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na EU financiranje. Prihvatljivi troškovi izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije iznose 15 mil.kn, od čega se 12,75 mil.kn. (85 %) odnosi na odobreno EU financiranje, a 15 % odnosi se na odobreno sufinanciranje Fonda.

Izgradnjom i uspostavom sustava centra za gospodarenje otpadom  Orlovnjak uspostavit će se integralni sustav gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija može se pronaći  na stranici http://www.ekos-orlovnjak.hr/