HR

CGO Piškornica

Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Piškornica“ je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 99.877 t/g. Projekt obuhvaća 4 županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju)  koje obuhvaćaju ukupno 110 općina i gradova s oko 530 000 stanovnika. 

Planiran je na području općine Koprivnički Ivanec, a projekt obuhvaća i izgradnju dviju pretovarnih stanica u Zaboku i Varaždinu.

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela Odluku o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom Republike Hrvatske.

Projekt je 2020. g. odobren za EU financiranje te je za projekt odobrena stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u iznosu od 313,75 milijuna kuna (cca. 70 %),  FZOEU osigurava 20 %, a preostala sredstva osigurava Korisnik odnosno trgovačko društvo Piškornica d.o.o.(10%).

Izgradnjom i uspostavom sustava centar za gospodarenje otpadom Piškornica  uspostaviti će se  integralni sustava gospodarenja otpadom na području 4 županije sjeverozapadne Hrvatske, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći na stranici http://www.rcgo-piskornica.hr/