HR

CGO Šagulje

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 45 000 t/g, a obuhvaća  Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku te dio Sisačko-moslavačke županije (54 jedinica lokalne samouprave) s oko 340.000 stanovnika. 
Lokacija RCGO Šagulje je planirana na području grada Nova Gradiška, a projekt obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Sisku, Slavonskom Brodu, Kutini, Požegi, Novskoj i Pakracu.

Projekt je u fazi izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na EU financiranje. Prihvatljivi troškovi izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije iznose 15 mil.kn, od čega se 12,75 mil.kn. (85%) odnosi na odobreno EU financiranje, 5 % odnosi se na odobreno sufinanciranje Fonda, dok preostala sredstva osigurava Korisnik.

Izgradnjom Regionalnog  centra za gospodarenje otpadom Šagulje  uspostaviti će se integralni sustav gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske te dijela Sisačko-moslavačke županije, a u cilju ostvarivanja gospodarski usmjerenog, organiziranog i cjelovitog načina gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći na stranici https://sagulje.hr/