HR

CGO Zagreb / Zagrebačka županija

Centar za gospodarenje otpadom Zagreb je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 180.000 t/godinu, a obuhvaća  Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (35 jedinica lokalne samouprave, od toga 10 gradova i 25 općina) s oko 1.110.000 stanovnika. 

Lokacija CGO Zagreb je planirana na području grada Zagreba, lokacija Resnik, a projekt obuhvaća i izgradnju sedam pretovarnih stanica u  gradovima Jastrebarskom, Zaprešiću, Ivanić Gradu, Samobor, Vrbovec, Velika Gorica i Dugo Selo.

Projekt je u fazi izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na EU financiranje. Prihvatljivi troškovi izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije iznose 30 mil.kn, od čega se 15,5 mil.kn. (85%) odnosi na odobreno EU financiranje, 5 % odnosi se na odobreno sufinanciranje Fonda, dok preostala sredstva osigurava Korisnik.

Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Zagreb uspostaviti će se integralni sustav gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u cilju ostvarivanja gospodarski usmjerenog, organiziranog i cjelovitog načina gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći na stranici  https://www.zcgo.hr/