HR

Ciljevi

Ciljevi gospodarenja otpadnim gumama su:

  1. osigurati sustavno odvojeno sakupljanje otpadnih guma
  2. osigurati obradu svih odvojeno sakupljenih otpadnih guma
  3. osigurati recikliranje najmanje 80% mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u kalendarskoj godini u Republici Hrvatskoj.