HR

Ciljevi

Sakupljanje svih nastalih otpadnih ulja i njihova oporaba i/ili zbrinjavanje u svrhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi.