HR

Ciljevi

Ciljevi gospodarenja otpadnim uljem su:

  1. osigurati odvojeno sakupljanje otpadnog ulja i
  2. osigurati obradu otpadnog ulja.