HR

Ciljevi

Ciljevi za otpadne baterije i akumulatore
 
Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora mora biti najmanje 45% od prosječne godišnje količine stavljene na tržište u protekle tri godine.