HR

Dan za klimu na Smotri izviđača

02.08.2022.

U sklopu 11. Smotre izviđača Hrvatske, koja je okupila čak 2000 mladih izviđača, 300 gostiju iz inozemstva i brojne volontere u Lovincu, po prvi puta se održao Dan za klimu.
U kontekstu sve intenzivnije potrebe za aktivnim pristupom rješavanju pitanja prilagodbe klimatskim promjenama neophodna je i edukacija i informiranje mladih, a to je prepoznato i od strane organizatora ovogodišnje Smotre: Saveza izviđača Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite i Općine Lovinac.
 
Okupljenim izviđačima o klimatskim promjenama u kontaktu Hrvatske ispred Fonda se obratila Jelena Pleša, iz Službe zaštite okoliša, koja je pohvalila napore koje izviđaču ulažu u pošumljavanje. U tom kontekstu je najavila kako će u rujnu Fond objaviti Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata. „Za projekte pošumljavanja u urbanim površinama gradova i općina osigurano je 84,2 milijuna kuna“ istaknula je Pleša te dodala kako će takvi projekti doprinijeti poboljšanju urbanog okruženja, a građanima omogućiti veći pristup zelenim površinama.
 
Na Danu za klimu sudjelovala je i Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, koja je izviđačima približila aktivnosti koje se po pitanju klime provode na nacionalnoj i europskoj razini. Dodala je i kako su sada promjene koje se događaju jako vidljive, a vide ih najviše upravo oni koji borave u prirodi. Važno je poticati građane na boravak u prirodi jer kada osoba iz prve ruke vidi promjene u ekosustavu i štetu koja nastaje, spremnija je na aktivno sudjelovanje u promjenama.
 
Ekstremi u okolišu koji se događaju posljednjih godina obvezuju nas na pozorno praćenje klime i klimatskih promjena i reagiranje na promjene. Jedan od načina prilagodbe jest i usmjerenje prema održivom, resursno učinkovitom i konkurentnom gospodarstvu, što je Europska unija i razradila u svom Zelenom planu. Za ispunjenje ciljeva koji su u njemu navedeni potrebna su značajna ulaganja, međutim, kako je u sklopu panela istaknula Dunja Mazzocco Drvar, još je uvijek isplativije ulagati u tranziciju i projekte kojima se smanjuje štetni utjecaj na klimu nego plaćati štete koje iz godine u godinu postaju sve veće.   
Provedbom javnih poziva i natječaja i odobravanjem bespovratnog sufinanciranja Fond će i dalje ulagati u konkretne programe i projekte koji su u skladu sa zelenim politikama i načelima održivosti.