HR

Darovnica Globalnog fonda za okoliš

UGOVOR O DAROVNICI GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ ZA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA JADRANSKOG MORA I. IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U SVOJSTVU PROVEDBENE AGENCIJE GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ (GEF)

Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora je dio šireg programa GEF-a za zaštitu okoliša Jadranskog mora, a ukupna vrijednost darovnice za Projekt iznosila je preko 48 milijuna kuna. Republika Hrvatska i Svjetska banka koja djeluje kao provedbena agencija Globalnog fonda za okoliš (GEF) sklopili su Ugovor o darovnici 2014. godine.  

U projekt su bile uključene Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Darovnicom GEF-a Republici Hrvatskoj je bilo raspoloživo preko 30 milijuna kuna (4,33 mil.$). Sredstva su bila namijenjena pripremi dokumentacije za projekte Europske unije i pripremi projekata kontrole zagađenja mora na odabranim lokalitetima na hrvatskoj obali Jadrana i Bosne i Hercegovine  te za nabavu opreme za praćenje kakvoće mora.

U okviru Projekta izrađen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za period 2015.-2021. godine zajedno sa Strateškom procjenom Plana, te projektno tehnička dokumentacija za prijavu odlagališta otpada Diklo na EU sufinanciranje. U sklopu hrvatskog dijela projekta proveden je i potprojekt „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“ na otoku Korčuli na području Općine Blato. Fond je realizirao 94% sredstava darovnice, odnosno 4,1 mil. US dolara.