HR

Distribucija namjenskih vreća i sigurnosnih vezica

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19.04.2019. objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica.

Datum slanja na objavu: 18.04.2019.

Broj objave 2019/S 0F2-0016527

Evidencijski broj nabave:   E-MV-13/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 486.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 13.05.2019. do 13:00 sati.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2709412