HR

Dobrovoljno zdravstveno osigiranje br. 2

Predmet nabave:

 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje br. 2

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. studenog 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Broj objave: 2018/S 0F2-0031132.

Evidencijski broj nabave: E-MV-8/2018/R4

Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:12.12.2018. do 13:00 sati