HR

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018

KLASA: 406-07/18-01/6
URBROJ: 563-10/9-18-4

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Predmet nabave:   Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 18. svibnja 2018.

Broj objave:      2018/S 0F2-0013132

66512210-7 – Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Evidencijski broj nabave:    E-MV-8/2018/R2

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:   400.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
• Dokumentacija o nabavi
• Obrazac 1. Troškovnik
• ESPD obrazac

 
1. Objašnjenje DON-a- dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018
 
1. Izmjena DoN - dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018.
 
Troškovnik V2 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018.
 
DoN_Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 
ESPD OBRAZAC_Usluge dobrovoljnog zdravstevnog osiguranja
 
Troškovnik_Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018