HR

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Predmet nabave:

 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 Obavijest o nadmetanju jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27. prosinca 2019. godine.

 Datum slanja na objavu: 24. prosinca 2019.

 Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0050547

 Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2019

 Procijenjena vrijednost nabave:   450.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 20.1.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti:ovdje