HR

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Predmet nabave: 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 2. veljače 2021.

Datum slanja na objavu: 1. veljače 2021

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0004527

Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2021

Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 22.02.2021. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje