HR

Edukacija i informiranje javnosti

Osnovni ciljevi poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša su podizanje razine informiranosti o stanju okoliša i upravljanju okolišem, uvođenje sustava informiranja o stanju u okolišu, edukacija stanovništva o pitanjima zaštite okoliša i prirode počevši od djece predškolske dobi, upotreba ekološki prihvatljive tehnologije, izrada stručnih i znanstvenih projekata i programa omogućuje primjerniju i kvalitetniju zaštitu okoliša i prirode, informiranjem poticati gospodarske subjekte da ulažu sredstva u programe i projekte kojima je cilj zaštita okoliša, podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja prirodnih vrijednosti okoliša, voda i drugih prirodnih resursa, poticanje uspostave sustava zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u koji su uključeni svi, od proizvođača do potrošača, jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva (udruga) čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša i prirode.

Sudjelovanjem Fonda u provedbi tih projekata sufinanciraju se aktivnosti i projekti znanstvenih institucija, dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, organizacija civilnoga društva (udruga), braniteljskih udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Značajan doprinos Fond svojim sredstvima daje i znanstvenom pristupu u rješavanju određenih problema i poteškoća kroz izradu znanstvenih istraživačkih i razvojnih studija.