HR

Energetska obnova javnih zgrada

Države članice EU se prema Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti obvezuju od 1.siječnja 2014. godine svake godine obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Cilj je potaknuti obnovu energetski neučinkovitih građevinskih objekata u javnom vlasništvu kako bi se smanjili troškovi za njihovo održavanje te ujedno pružiti primjer građanima kako energetska obnova rezultira ne samo energetskim i financijskim uštedama, već i boljom kvalitetom korištenja prostora.

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), u Republici Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano ukupno 13,8 milijuna metara kvadratnih korisne površine zgrada javnog sektora. Od toga je grijane korisne površine 43,9%. 

Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2013. godine usvojila prvi Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine za čije financiranje je bio zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Za provedbu projekata vrijednih 344 milijuna kuna, Fond je osigurao 155 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 

Od 2016. godine se obnova javnih zgrada financira iz EU fondova. Kroz više Poziva na dostavu ponuda dodijeljeno je oko 1,491 milijardi kuna za energetsku obnovu 871 zgrade, čija realizacija bi trebala trajati do kraja 2023. godine. 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektor za energetsku učinkovitost je imao ulogu stručne podrške prijaviteljima koji su željeli prijaviti svoje projekte te je bio na raspolaganju prijaviteljima za otklanjanje pogreški i eventualnih nedostataka u dokumentaciji, kroz detaljan pregled tehničke dokumentacije.


17. ožujka 2023. godine je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo novi Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, vrijedan gotovo 40 milijuna eura. Detalji poziva >

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.
 

Projektni prijedlog se može podnijeti za:
  1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
  2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
  3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
  4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu, odnosno energetsko troškovni centar (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.Iznos sufinanciranja ovisi o dubini obnove.

Integralna energetska obnova sufinancirat će se do 60 posto, a dubinska i sveobuhvatna obnova (koja uključuje protupotresne i protupožarne zaštitne mjere) do 80 posto za radove i usluge nadzora.

Prijave će se zaprimati do 16. svibnja 2023. godine.
 


Potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju je i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Stručna podrška odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Tijekom individualnih konzultacija Stručna podrška FZOEU/SEU ukazuje potencijalnom prijavitelju na eventualne neusklađenosti i potrebne izmjene/dopune predloženog tehničkog rješenja u dijelu nužnom za udovoljavanje tehničkim kriterijima prihvatljivosti Poziva. Preporuke stručne podrške FZOEU/SEU ne predstavljaju obvezujuće informacije za potencijalne prijavitelje. 

Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 2. travnja 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu [email protected] . Po isteku roka za podnošenje prijava za korištenje stručne podrške, FZOEU/SEU će obavijestiti potencijalne prijavitelje o terminu individualnih konzultacija. 

Stručna podrška pružat će se u razdoblju od 11. travnja do 5. svibnja 2023. godine, a provodit će se u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb ili, iznimno i na zahtjev, putem platforme Microsoft Teams. Svakom potencijalnom prijavitelju će biti na raspolaganju jedan individualni termin u trajanju do najviše 120 (stodvadeset) minuta, u sklopu kojeg je moguć pregled do najviše 2 (dva) projektna prijedloga.