HR
ePrijave

Energetska obnova obiteljskih kuća

2021. GODINA

 • objavljen 15. rujna 2021. godine
 • priprema prijave od 30.11.2021. od 10 sati do 6.12.2021. u 12 sati
 • podnošenje prijava od 7. prosinca 2021. od 10 sati
2021. godine Fond u okviru Javnog poziva sufinancira energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima Poziva
 • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 60% sufinanciranja; 
 • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;
 • A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
Podnošenje prijava na Poziv moguće je isključivo putem sustava ePrijave, dostupnog za prijavu na razne javne pozive Fonda. Preduvjet za to je izrađen korisnički račun. 

Putem registriranog korisničkog računa građani mogu 1. pripremiti svoju prijavu, a zatim ju i 2. podnijeti. 
 
Priprema prijave bit će moguća isključivo u razdoblju od 30.11.2021. od 10 sati do 6.12.2021. u 12 sati, a uključuje:
 • unos osnovnih podataka o prijavitelju
 • učitavanje obvezne dokumentacije
 • potvrdu unosa podataka i dokumenata.
Napomena: Tijekom pripreme prijave moguće je mijenjati i dopunjavati sve podatke u prijavi, osim OIB-a.

Nakon 6.12.2021. od 12 sati neće biti moguće dopune ni izmjene pripremljenih prijava. 
 
Dovršetak odnosno podnošenje prijave bit će moguće od utorka, 7. prosinca 2021. od 10 sati.
 
Zaprimljeni zahtjevi će biti rangirani prema vremenu njihovog zaprimanja.
 

2020. godina

Zašto energetska obnova obiteljskih kuća?

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini, nakon čega je Vlada donijela Odluku o produženju programa i u 2021. godini.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je

 • više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
 • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.