HR

Energetska obnova obiteljskih kuća

NOVOSTI

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 29.12.2023. godine objavio Uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planirani budžet 120 milijuna eura. 28.veljače su objavljene Izmjene i dopune uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a u kojima su određeni uvjeti dodatno pojašnjeni i definirani. 
Objava Javnog poziva i početak zaprimanja prijava kreće od 13. ožujka 2024.

Aktivnosti koje se sufinanciraju su:

  • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
  • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • A- ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije 
  • A4 - ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju
  • * Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda - najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu. 

Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Pritom je uvjet za sufinanciranje da prijavitelji u toj kući imaju prebivalište, uredno vlasništvo te odgovarajući dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja.

Ovisno o postotnom učešću i planiranim mjerama energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.> UVJETI I KRITERIJI ZA SUFINCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA 2024. - Izmijenjeni i pročišćeni tekst 

- objavljeno 28.2.2024.
- temeljeno na Izmjenama i dopunama Uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i Uvjetima i kriterijima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća - 2024. godina objavljenima 29.12.2023. godine

> TEHNIČKI UVJETI - Izmijenjeni i pročišćeni tekst

- objavljeno 28.2.2024.
- temeljeno na Tehničkim uvjetima za mjere energetske obnove 2024. objavljenima 29.12.2023.
 

> OBRASCI UZ JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA 2024.:

> Prijedlog obveznog sadržaja specijalne punomoći 
> Izjava prijavitelja (koja sadržava i obrazac za suglasnost suvlasnika)
> Prijavni obrazac (* bit će objavljen 13.3., uz Javni poziv, u koji se upisuju osnovni podaci o prijavitelju, obiteljskoj kući i traženom sufinanciranju)
> Obrazac tehničkog proračuna (* bit će objavljen 13.3., uz Javni poziv, u koji se upisuju tehnički podaci o mjerama za koje se traži sufinanciranje, a popunjava se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu ili drugog primjenjivog dokumenta)


Kontakti za osnovne informacije o financiranju i načinu prijave za sufinanciranje 


INFORMATIVNE RADIONICE O JAVNOM POZIVU >
2020. godina:  Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća >  Zahtjev za isplatu sredstava 2020.


Zašto energetska obnova obiteljskih kuća?

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine prvi Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg od tada provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini, nakon čega je Vlada donijela Odluku o produženju programa i u 2021. godini.