HR

Energetska obnova višestambenih zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Upravo s ciljem sustavnog povećanja energetske učinkovitosti takvih zgrada, Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela prvi Program energetske obnove višestambenih zgrada (od 2014. do 2020. godine). Sukladno istom je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obnovu osigurao gotovo 270 mil. kuna bespovratnih nacionalnih sredstava, nakon čega su se od 2016. godine sredstva za ovu namjenu počela povlačiti i iz Europskih fondova.

2016. godine je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za gotovo 600 zgrada bilo osigurano oko 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava. (Više >). Prilikom provedbe EU poziva, Fond je svim zainteresiranim upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika pružao direktnu tehničku podršku, odnosno pomoć ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija.

Poziv je objavljen i 2022. godine, u okviru inicijative 6. Nacionalnog plana opravka i otpornosti Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, vrijedan 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva su se dodjeljivala iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Potencijalnim prijaviteljima je ponovo na raspolaganju bila mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost, koja se odnosila isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva.


Pozivima su se podupirale mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje su trebale rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada bilo je potrebno ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%.

 
U smislu Poziva, višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.


Predmet jednog projektnog prijedloga za poziv iz 2022. godine je mogla biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.
 
U okviru Poziva bespovratna sredstva su se dodjeljivala za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade je mogao podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.
 
Više informacija o Pozivu >
 

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" > 


 

Film ZGRADE KOJE ŠTEDE - VIŠE VRIJEDE 


 


Informativni film o iskustvima prijavitelja na Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada iz 2016. godine