HR
ePrijave

Energetska obnova višestambenih zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je za ovaj program kroz 3 godine provedbe osigurao 268 mil. kuna bespovratnih sredstava, od čega je 200 milijuna kuna odobreno samo za radove na energetskoj obnovi 257 zgrada vrijedne 461 milijun kuna. Od 2016. godine sredstva se počinju povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u kojem je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. bilo osigurano 100 milijuna eura, od čega je cca 70 milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada (cca 525,3 mil. kn). 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je 17.10.2016. godine objavilo Poziv na dostavu ponuda, koji je bio otvoren za prijave do 31.1.2017. godine. Planirani budžet je bio 147.440.000 kuna, a stopa sufinanciranja 60%, neovisno o lokaciji,uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije su bili sufinancirani s 85%. Na objavljeni javni poziv je ukupno pristiglo 648 projekata, a prihvatljivima je ocijenjeno njih 596. Vrijednost prihvatljivih projekata viša je od milijardu kuna te je Upravljačko tijelo odobrilo povećanje planirane alokacije, kako bi se mogle sufinancirati sve prijave koje su zadovoljile kriterije prihvatljivosti u ukupnom iznosu od oko 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Pregled potpisanih Ugovora o sufinanciranju može se pronaći na stranicama Ministarstva.

U sklopu Poziva, sufinancirane su sve aktivnosti i mjere predviđene programom, a Fond je svim zainteresiranim zgradama odnosno upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika pružao direktnu tehničku podršku, odnosno pomoć ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija. Više informacija o provedenom Pozivu može se pronaći na stranicama zgradekojestede.fzoeu.hr.

Informativni film o iskustvima prijavitelja na Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Film ZGRADE KOJE ŠTEDE - VIŠE VRIJEDE