Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Osim sufinanciranja projekata energetske obnove, energetski učinkovite gradnje, korištenja obnovljvih izvora energije, energetski učinkovite javne rasvjete, poticanja čistijeg transporta i energetske učinkovitosti u industriji, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je provodio i sufinancirao niz drugih programa i projekata koji se tiču energetske učinkovitosti i korištenja obnovljvih izvora energije. 

Sufinancirale su se razne obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti, kao i projekti koji su ostvarili sufinanciranje iz europskih sredstava, a dodatno su sredstva bila na raspolaganju i organizacijama civilnog društva.

Sustavno radimo i na educiranju i informiranju raznih skupina potencijalnih korisnika - građana, predstavnika poslovnog te javnog sektora te stojimo na raspolaganju svima zainteresiranima za aktivnosti Fonda.