Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Edukativne aktivnosti Fonda

Edukacija i podizanje svijesti potrošača energije jedan je od najvažnijih koraka ka postizanju nacionalnih ciljeva vezanih uz racionalizaciju te uštedu potrošnje energije, korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje emisija CO2.

Informiranje je preduvjet za stvaranje navika energetski učinkovitog ponašanja te racionalnog korištenja svih dostupnih resursa. Također, preduvjet je za razvoj i realizaciju novih projekata koji će za cilj imati smanjenje potrošnje energenata i smanjenje onečišćenja okoliša. 

S ciljem upravo informiranja i edukacije javnosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira niz radionica, skupova i sličnih događanja te sudjeluje u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim konferencijama s ciljem razmjene znanja, praksi i iskustava. Dodatno, Fond provodi informativno-edukativne kampanje u suradnji s relevantim medijima, a koje se tiču energetske učinkovitosti u zgradama i prometu te korištenja obnovljivih izvora energije.

ZELENE KNJIŽNICE

RADIONICA ZELENI URED