Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Projekt FIRESPOL – Financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije

Projekt FIRESPOL započeo je 1. lipnja 2018. i trajat će 4 godine te uključuje 6 zemalja partnera: Španjolska, Latvija, Irska, Njemačka, Poljska i Hrvatska. Španjolska je voditelj projektnog tima, a nositelj projekta u Hrvatskoj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije, te izrada Akcijskog plana kako na najbolji mogući način implementirati financijske instrumente u projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Poseban naglasak se stavlja na razradu mogućnosti poticanja poduzetništva na ulaganja u infrastrukturu za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Sudjelovanje u ovom projektu Hrvatskoj će pomoći u postupku programiranja za slijedeće programsko razdoblje 2021-2028 u smislu definiranja potreba i prioriteta u području OIE, te mogućnosti uključivanja financiranja projekata OIE kombinirajući bespovratna sredstva s financijskim instrumentima.

Kroz ovaj projekt FZOEU planira kao dionike uključiti i Energetski institut Hrvoje Požar, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo prometa i infrastrukture, APN, HEP, HBOR, HGK te druge zainteresirane institucije, udruženja kao i privatni sektor. Sinergijom znanja i iskustva nadležnih institucija te iskustva zemalja partnera očekuje se pravilno definiranje prioriteta ulaganja u narednom programskom razdoblju.

Više o projektu može se naći na sljedećoj poveznici: https://www.interregeurope.eu/firespol/