Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Projekti EnU u industriji

Od ukupne neposredne potrošnje energije u Hrvatskoj 2012. godine, industrija je odgovorna za 17% potrošnje te predstavlja važan sektor u postizanju planiranih ušteda energije. 2007. godine taj je postotak bio 22,5%. Smanjenje potrošnje energije u industriji se kreće stopom od 7,3% godišnje, a trend smanjenja ostvaruje se u svim industrijskim granama. Takvi podaci nažalost nisu rezultat povećanja energetske učinkovitosti već posljedica recesijskih kretanja i smanjenja opsega energetski intenzivnijih industrija. 

Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti tvrtkama omogućuje racionalizaciju troškova i proizvodnih procesa te povećanje konkurentnosti proizvoda, a korištenje poticajnih sredstava kroz programe Fonda smanjuje investicijske troškove i skraćuje vrijeme i ratu otplate. Također, promišljanje održivosti poslovanja identificira tvrtku čije poslovanje je društveno odgovorno i koja primjerom pokazuje važnost brige o okolišu. Društveno odgovorno poslovanje uključuje niz mjera i procedura kojima se osigurava korištenje ekoloških i energetski učinkovitih proizvoda na optimalan način.

U Hrvatskoj od 1997. godine postoji Mreža industrije energetske efikasnosti, koja ima za cilj povezati potrošače energije, stručnjake, državne institucije i druge zainteresirane strane u funkcionalnu strukturu. Važno je izdvojiti ključne industrijske grane u kojima će se provesti mjere energetske učinkovitost poput uspostave sustava za gospodarenje, praćenje i analizu korištenja energije, postavljanja ciljeva racionalizacije korištenja energije te informiranja i edukacije zaposlenih. Nakon identifikacije ključnih grana, nužno je poticanje proizvodnje energije iz visokoučinkovitih kogeneracija te poticati uvođenje efikasnih elektromotornih pogona. Naime, najveći dio potrošnje električne energije u industriji i to čak do 90% troši se upravo na elektromotorne pogone. Korištenjem energetski učinkovitijih motora moguće je smanjiti potrošnju za više od 16% te ostvariti uštede na troškovima veće od 10%.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrtkama je nudio niz programa poticaja u kojima su imali priliku koristiti bespovratna sredstva ili beskamatne zajmove, u skladu s odredbama Uredbe o de minimis potporama (potpore male vrijednosti) koje imaju za cilj zaštitu tržišnog natjecanja. 

Sufinancirali su se energetski pregledi odnosno certificiranje te uvođenje sustava upravljanja energijom ISO 50001, za što se moglo dobiti i do 50.000 kuna poticaja. Energetski pregledi su ključni za identifikaciju neučinkovitog korištenja energije odnosno za prijedloge mjera kojima bi se smanjila njena potrošnja i optimizirao proizvodni proces. Velika poduzeća su prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti dužna izraditi energetski pregled svake 4 godine, s tim da prvi certifikat moraju napraviti najkasnije do 5.12.2105. godine. Ministarstvo gospodarstva  vodit će javni registar svih takvih izvješća, a poduzeće ima obvezu čuvati izvješća najmanje deset godina. Iznimku čine ona poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ISO 50001 jer se u sklopu upravljanja redovno provode energetski pregledi te prati potrošnja energije. 

Za one tvrtke koje žele povećati energetsku učinkovitost proizvodnog procesa, Fond je sufinancirao i izradu projektne dokumentacije te samu provedbu projekata energetske učinkovitosti koji se odnosi na sve mjere izuzev zahvata na ovojnici zgrade te gradnje novih postrojenja. Izradu projektne dokumentacije Fond je sufinancirao s maksimalno milijun kuna po korisniku, dok je za konkretne projekte bilo moguće dobiti do 1,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Poticalo se i korištenje obnovljivih izvora energije odnosno suproizvodnja i proizvodnja energije uz pomoć, primjerice, fotonaponskih modula, vjetroturbina ili biomase.

Osim za mjere energetske učinkovitosti u zgradama i postrojenjima, tvrtke su se mogle prijaviti i za sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila te treninge eko vožnje za zaposlenike, za što su mogle ostvariti poticaje i do 200.000 kuna, a smanjiti potrošnju goriva za 8-18%. Dodatna je sredstva moguće bilo dobiti za pregradnju vozila na stlačeni prirodni plin ili električni pogon, za kupnju električnih bicikala te programskih rješenja koja optimiziraju distribucijske rute.