Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Projekti EnU u industriji

Mreža industrijske energetske efikasnosti (MIEE)

Mreža industrijske energetske efikasnosti (MIEE) je nacionalni energetski program poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu - malim, srednjim i velikim poduzećima.

Ideja mreže je povezivanje potrošača energije, stručnjaka, državnih institucija, zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu koja bi imala za cilj poboljšanje racionalnog korištenja energije. MIEE vode Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost - CEI, Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) i Ministarstvo gospodarstva (MINGO).

Tijekom travnja i svibnja 2015. godine organizirane su radionice za sva zainteresirana poduzeća i to u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Karlovcu, Zadru, Varaždinu i Dubrovniku. U listopadu 2015. godine je organizirana i radionica o obvezi provedbe energetskih pregleda za velika poduzeća.