Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetski učinkovita gradnja

Sve više cijene energenata kao i globalne klimatske promjene glavni su razlozi za promišljanje o našim energetskim potrošačkim navikama. S obzirom da upravo zgrade troše oko 40% od ukupne potrošnje energije i odgovorne su za 36% emisija ugljičnog dioksida, energetski učinkovite stambene zgrade i kuće postaju sve zanimljivije, a njihovi koncepti sve raznolikiji. Možemo razlikovati pet osnovnih tipova energetski učinkovitih stambenih zgrada odnosno obiteljskih kuća:

  • niskoenergetske kuće (low energy house)
  • pasivne kuće (passive house, ultra-low energy house)
  • kuće nulte energije (zero-energy house or net zero energy house)
  • autonomne kuće (autonomous building, house with no bills)
  • kuće s viškom energije (energy-plus house).

Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD II) propisuje obvezu da od 31. prosinca 2020. godine sve nove zgrade moraju biti gotovo nula energetske, odnosno trebaju pokazati vrlo visoku energetsku učinkovitost, a njihove minimalne energetske potrebe trebale bi biti većim dijelom pokrivene iz obnovljivih izvora energije. Kad je riječ o zgradama javne namjene, taj je rok 31. prosinca 2018. godine, s obzirom da upravo javni sektor treba stimulirati i privatni sektor na energetsku obnovu u standardu gotovo nula energetskih zgrada. 

Niskoenergetske kuće temelj su primjene održive gradnje tijekom cijelog svog životnog vijeka, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okoliš, preko njihove energetske učinkovitosti i racionalnog trošenja energenata tijekom životnog vijeka, pa sve do racionalnog gospodarenja otpadom. Osim toga, niskoenergetske kuće (u čiju skupinu spadaju i pasivne kuće) pružaju visoku ugodnost stanovanja s ugodnom klimom tijekom cijele godine bez standardnih sustava grijanja i hlađenja, uz vrlo niske troškove za energente i manje su (ili uopće nisu) energetski ovisne.