Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetsko certificiranje

Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade. Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13). Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

Energetski pregled zgrade treba se napraviti prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 48/14, 150/14)

Energetski pregled rezultira energetskim certifikatom. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade. U certifikatu je navedena prosječna potrošnja energije u zgradi i zgrada je svrstana u jedan od 8 energetskih razreda. Najučinkovitije su zgrade energetskog razreda A+, dok se najmanje učinkovite zgrade svrstavaju u energetski razred G. Trenutno važeći propisi u gradnji u Republici Hrvatskoj podrazumijevaju kako novogradnja treba minimalno biti energetskog razreda C, dok se većina zgrada građenih prije 90-tih godina može klasificirati u razred E.

U energetskom certifikatu su uz energetski razred predložene i mjere povećanja energetske učinkovitosti, koje osim savjeta o korištenju zgrade, mogu poslužiti i za planiranje budućih investicija u energetsku obnovu zgrade.

Više informacija o energetskim pregledima i certificiranju može se pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili na besplatnom info telefonu ministarstva 0800 232 333.