Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Promet u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udjel od 30%, a u emisijama stakleničkih plinova u EU od oko 25%, od čega 71,3% generira cestovni promet. Sukladno EU ciljevima smanjenja emisije stakleničkih plinova te sve većem zagađenju zraka, nužno je istaknuti važnost čistijeg transporta odnosno energetske učinkovitosti u prometu i poticati projekte povećanja energetske učinkovitosti prometnih sustava te korištenje učinkovitijih vozila (koja u većoj mjeri koriste obnovljive izvore energije, imaju smanjene emisije CO2 odnosno električna vozila). 

U skladu sa smjernicama prometne strategije Europske unije iz ožujka 2011. godine (White paper – Roadmap to a single European transport area – towards a competitive and resource efficient transport system), koja promet stavlja u kontekst nove razvojne strategije Europske unije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)  je izradilo Program mjera smanjenja emisija iz prometa za razdoblje 2013. – 2020. godine. Navedenim programom su, sukladno Strategiji energetskog razvoja, predviđene mjere za smanjenje emisija iz prometa kao i postizanje cilja o 10%-tnom udjelu OIE u svim oblicima prijevoza:

  • program poticanja nabave električnih i "plug in" hibridnih vozila za građane, trgovačka društva i obrtnike - Vozimo ekonomično, koji je do 2015. godine provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • promjena trošarina - uvođenje ekološkog kriterija 
  • prijedlog Uredbe koja regulira posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  • Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu kojim su u nacionalno zakonodavstvo ugrađene odredbe europske direktive
  • program poticanja nabave ekološki prihvatljivih vozila za javni prijevoz - "Zeleni javni transport", koji je provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • program poticanja treninga eko vožnje (za tvrtke), koji je provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • program pod nazivom "Zelena linija" u sklopu kojeg će se županijske javne ustanove, nacionalni parkovi i parkovi prirode moći prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava za električna vozila, plovila i hibridna vozila, koji provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je mjere povećanja energetske učinkovitosti u prijevozu kroz programe:

  • Sufinanciranja električnih, plug-in hibridnih vozila za građane, trgovačka društva i obrtnike
  • Sufinanciranja treninga eko vožnje
  • Sufinanciranja ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu