HR

Energetsko certificiranje

Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade. Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada. Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Energetski pregled zgrade treba se napraviti prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 48/14150/14) te Pravilniku o Izmjenama i dopunama pravilnika (NN 90/2020).

Energetski pregled rezultira energetskim certifikatom - dokumentom koji predočuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga energetski certifikatori. Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata. 

Energetski razred iskazuje se za referentne klimatske podatke i pokazatelj je:

  • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava,
  • specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji u Tablici 5.18 (Definirani tehnički sustavi za proračun do primarne energije za referentne klimatske podatke za pojedine vrste zgrada) za pojedinu vrstu nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine, ostale nestambene zgrade);
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Više informacija o energetskim pregledima i certificiranju može se pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili se dobiti pozivom na info telefon ministarstva 01/3782 444.

Trenutno važeći propisi u gradnji u Republici Hrvatskoj podrazumijevaju kako sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31.12.2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB – zgrade gotovo nulte energije. Zgrade je poželjno projektirati na način da njihove energetske potrebe budu što niže. Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda. Svaku zgradu treba detaljno sagledati i pokušati odrediti optimalan energetski koncept odnosno izbalansirane debljine toplinske izolacije, ali i termotehničke sustave, uz obveznu primjenu obnovljivih izvora energije. Više informacija može se pronaći i u Smjernicama za zgrade gotovo nulte potrošnje energije.

*Primjer energetskog razreda zgrade