Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Krajnji cilj ovog specifičnog cilja (4b2) jest pomoći uslužnom sektoru, posebno turističkom  i trgovačkom  da pokrene energetsku učinkovitost i  odgovarajuće mjere uštede energije kao i smanjenju udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem (prebacivanjem na) obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 4b2 možete pronaći ovdje.