Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

Smanjenje energetske potrošnje u zgradama javnog sektora

Ovim će se specifičnim ciljem (4c1) u prvom redu podupirati mjera koja pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a to je da se svake godine obnovi (u smislu energetske učinkovitosti) 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi javnog sektora, kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 4c1 možete pronaći ovdje.